Norge vil innføre nye restriktive tiltak mot Russland (Norwegian only)

Regjeringen vil slutte opp om EUs nye restriktive tiltak mot Russland. Norge har siden starten på krisen i Ukraina stått sammen med EU og nærstående land i våre reaksjoner på Russlands folkerettsbrudd. Dette vil vi gjøre også denne gangen, sier utenriksminister Børge Brende.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/pressesenter/pressemeldinger/2014/Norge-vil-innfore-nye-restriktive-tiltak-mot-Russland.html?id=765675