PRESS RELEASE BY THE NORWEGIAN-RUSSIAN CHAMBER OF COMMERCE

07.10.2021
KONKURANSEVRIDENDE UTFORDRINGER FOR NORSK INDUSTRI SOM ARBEIDER MED RUSSLAND:
 

Norsk-russisk handelskammers (NRCC) medlemmer uttrykker stor bekymring over konsekvensene av norske reiserestriksjoner for inn- og utreise til/fra Russland. Reglene er kompliserende og hemmer handelen. Dette er den senere tid dessuten blitt meget konkurransevridende ved at en del EU land ikke har de samme restriksjonene i samband med utøvelse av handel med Russland.

Norsk–russisk handelskammer mottar for tiden mange bekymringsmeldinger om problemstillingen fra ledende norske industribedrifter både innen energi, fiskeriutstyrs- og maritim sektor.

En gjeldende liste over 60 land, utarbeidet av russiske myndigheter, tillater personell fra disse land forenklet og problemfri innreise til Russland.

Norge er ikke med på listen. Eksempel på land med forenklet innreise til Russland er bla. Kina, India, US, Japan, UK, Frankrike, Italia, Tyskland, Spania, Finland og Island.

Flere av norske bedrifters konkurrenter innen særskilt maritim sektor har derved fått en forretningsfordel som våre medlemmer finner uforståelig ikke kan innrømmes nordmenn.

Som følge av at Norge ikke er kommet med på denne listen, forventer enkelte av de norske foretakene å tape betydelige kontrakter på flere titalls millioner.

I et skriv til norske myndigheter sist uke har NRCC skriftlig formidlet foretakenes og foreningens bekymringer og ber norske myndigheter bidra til at norsk industri kommer på samme liste som øvrige 60 land slik at vi kan operere i Russland på ellers like vilkår som blant annet flere EU land, uttaler styreleder Hans Chr Dall Nygaard og daglig leder Hans-Olav Rekdal i Norsk–Russisk Handelskammer.

___________________________________________________________________

For mer informasjon:
Hans Christian Dall Nygård, Styreleder i NRCC, mob.: +47 90 57 67 43
Hans-Olav Rekdal, Daglig Leder i NRCC, mob.: +47 95 14 82 92
 

English translation

COMPETITIVENESS OF THE NORWEGIAN INDUSTRY WORKING WITH RUSSIA IS AFFECTED:

Members of the Norwegian-Russian Chamber of Commerce (NRCC) express great concern about the consequences of Norwegian travel restrictions for travelling to/from Russia. In recent times, this has also affected industry’s competitiveness as some of EU-countries do not have the same restrictions on entry which negatively effect trade with Russia.

Norwegian-Russian Chamber of Commerce is currently receiving many reports of concern about this issue including from some of the leading Norwegian companies within energy and maritime sectors and from producers of equipment for fisheries.

A list of 60 countries, issued by the Russian authorities, allows personnel from these countries a simplified and trouble-free entry into Russia.

Norway is not included on this list. Examples of countries with simplified entry into Russia are China, India, USA, Japan, UK, France, Italy, Germany, Spain, Finland and Iceland among others.

Several of Norwegian companies' competitors especially within maritime sector have thus gained a business advantage, and NRCC members find it difficult to understand, why the same can’t be granted to Norwegian companies.

As a result of Norway not being included on this list, some of the Norwegian companies expect to lose significant contracts worth tens of millions Norwegian krones.

‘In a letter to the Norwegian authorities last week, the NRCC conveyed members’ concerns and asked the Norwegian authorities to contribute to the efforts aimed to include Norwegian industry on the same list as the other 60 countries, so that we can operate in Russia on otherwise equal terms’, say Chairman of the NRCC BoD Hans Chr. Dall Nygaard and Managing Director of NRCC Hans-Olav Rekdal.
___________________________________________________________________
For more information:
Hans Christian Dall Nygård, Chairman of the NRCC BoD, cell: +47 90 57 67 43
Hans-Olav Rekdal, Managing Director of NRCC, cell: +47 95 14 82 92
 

 

NORD UNIVERSITY OFFERS MASTER OF SCIENCE IN GLOBAL MANAGEMENT

22.03.2021
NRCC member Nord University Business School offers a Master's Program in Global Management. This program provides students with a golden opportunity to gain international experience through regular student exchange through Nord's forward-looking collaboration with MGIMO in Moscow and ECNU in Shanghai. Download this flyer for more information in Norwegian and admission requirements. Application deadline for applicants with Norwegian Education is 15 April.
 

2021 03 22 Nord University

ODDGEIR DANIELSEN IS APPOINTED AS THE REGIONAL DIRECTOR FOR NRCC NORTH

Oddgeir Danielsen16.02.2021
Norwegian-Russian Chamber of Commerce (NRCC) is opening an office in Kirkenes (Norway) and announces that Oddgeir Danielsen is appointed as the Regional Director for NRCC North.
- We have had a good process, with several qualified candidates. We are very pleased that Oddgeir wants to lead Chamber's activities in the North and implement the central task of strengthening bilateral business cooperation with Russia and also further developing the Chamber's presence in Northern Norway and Northern areas in Russia, says Jarle Forbord, Managing Director of the Norwegian-Russian Chamber of Commerce.
Oddgeir Danielsen comes from the position of Director of Secretariat of the Northern Dimension Partnership on Transport and Logistics in Helsinki. He has previous work experience from private business and public administration in Northern Norway with direct relevance to the tasks and qualifications that are central in his new role as Regional Director for NRCC North, says Forbord.
Danielsen has previously served as CEO of ECDL, Port Director of the Port of Kirkenes, Offshore Design Engineer in Dr. Techn Olav Olsen and Deputy Director in Nor-Cargo Kirkenes. He has several years of experience as a consultant in business development in the Norwegian Barents Secretariat and in Troms County Municipality. Danielsen holds a MSc in Civil Engineering from Luleå and was born, raised and lives in Kirkenes.
- I look forward to taking on the tasks, says Danielsen. In tough times and when one must work under trade restrictions, the challenges are many, but both the NRCC and I look forward to an increased focus on business between Norway and the Northern regions of Russia in the years to come.
Oddgeir Danielsen will start in his new position as Regional Director NRCC North on 1 May 2021.

(Read press release in Norwegian and Russian)

 

NEW NRCC POSITION - REGIONAL DIRECTOR NORTH

NRCC is hiring! Are you the right person? Apply as soon as possible!

As previously announced, NRCC's application for a renewed Program Agreement (PA III) with MFA of Norway has been approved. As a part of this agreement, in order to strengthen business cooperation between Norway and Northern regions of Russia, NRCC will establish an office in Kirkenes and is now looking for a Regional Director - NRCC North.

We look forward to receiving your application. Read more about requirements and what NRCC can offer in this recruitment ad.

 

27.11.2020 Press release from NRCC in connection with the new Program Agreement with MFA of Norway 2021-2023

Norwegian-Russian Chamber of Commerce (NRCC) is pleased to announce that NRCC's application for a renewed Program Agreement (PA III) for the period 2021-2023 between NRCC and Norwegian Ministry of Foreign Affairs is approved by the Norwegian MFA.

DOWNLOAD THE PRESS RELEASE IN NORWEGIAN AND IN RUSSIAN.

Earlier today, the Norwegian Government presented a new White Paper nr. 9 (2020-2021) on the Government's High North Policy for the coming years. Download the White Paper "People, opportunities and Norwegian interests in the North" (in Norwegian only).

In the white paper, the Government defines High North as one of Norway's most important strategic areas of ​​responsibility and where development of international cooperation and business development play a key role. NRCC looks forwardtoimplementation ofprojects agreed upon within the new PA III.

 

30.03.2020 Norwegian Embassy in Moscow informs regarding travels in Russia

NRCC shares information received from the Norwegian Embassy in Moscow and relevant for Norwegian citizens and residents regarding travels in Russia. Available in Norwegian.

TIL REISENDE I RUSSLAND
Det er nå begrensede muligheter for reise ut av Russland etter stengning av grenser og stans i flytrafikken til/fra Russland fra 27. mars.
Pr 30. mars har Aeroflot noen flyvninger til enkelte europeiske byer for noen dager fremover. Det anbefales derfor å følge informasjon fra Aeroflot på deres nett-side, se spesielt
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/news/archive/2020 og https://www.aeroflot.ru/ru-ru/news/archive/2020 (se språkvalg)
Det er anbefalt å kontakte Aeroflots salgskontorer for plass på flyene for å sjekke om det likevel er ledige billetter til tross for at flyvningen oppgis å være fullbooket.

Det er fortsatt mulig for EU-borgere og nordiske borgere å krysse grensen inn til Finland med bil så sant den som kjører er eier av bilen. For evt. andre utreisemuligheter via den finske grensen ber vi deg om å ta kontakt med ambassaden. Ambassaden har pt ikke bekreftet informasjon om internasjonale flyvninger videre fra Helsinki, men per 30. mars går det fly til bla. til Stockholm. Det anbefales å følge med på nettsiden til Helsinki flyplass. https://www.finavia.fi/en/airports/helsinki-airport

Pr. 30. mars er det fortsatt mulig å reise til Norge med fly til Murmansk og videre fra Kirkenes i Norge, og med bistand fra generalkonsulatet i Murmansk til transport til grensen på russisk side, som nevnt i Reiseinformasjon/Russland. På norsk side må den reisende selv ordne transport fra grensestasjonen på Storskog til flyplassen, og innenlands med fly videre. Det ventes at flyavganger fra Kirkenes kan bli innstilt/kansellert.

Den norske grensen er stengt for utlendinger uten oppholdstillatelse, men det er inntil videre mulig for norske statsborgere og personer med lovlig opphold i Norge å krysse grensen ut av Russland, forutsatt at man følger norske karantenebestemmelser. Personer med dobbelt norsk/russisk statsborgerskap, samt russiske statsborgere med norsk oppholdstillatelse risikerer å bli stanset på russisk side av grensen. Personer i denne situasjonen må kontakte russiske myndigheter for avklaring.

Ambassaden anbefaler alle norske borgere, og personer med fast bosted i Norge, på reise i Russland å vurdere å reise hjem til Norge så snart som mulig på en trygg og rolig måte. Det er den enkeltes ansvar å planlegge og gjennomføre hjemreise.

Kontakt ditt reise- eller flyselskap om reiserute og ditt reiseforsikringsselskap for bistand.

Det gjøres oppmerksom på at russiske borgere ikke lenger tillates å reise ut av Russland. Russiske borgere som har dobbelt statsborgerskap må kontakte russiske myndigheter for avklaring.
Vi minner om følgende informasjonskanaler:
Hjemmeside for ambassaden og generalkonsulatene: https://www.norway.no/ru/russia
Reiseinformasjon/Russland: https://www.regjeringen.no/…/v…/reiseinfo_russland/id2416298
Informasjon om reiser og koronavirus: https://www.regjeringen.no/…/reiseinf…/korona_info/id2691821
Du bes om å registrere ditt opphold i Russland på www.Reiseregistrering.no slik at viktig informasjon når deg. Husk å oppdatere registreringen hvis du foretar endringer i reiseplanene og slette den når du reiser ut av landet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menon Economics with a new report on consequences of coronavirus for Norwegian industry

Menon Economics Corona report 2020

On 23 March 2020, Menon Economics published a new report "Impact of the corona virus on the Norwegian export industries". The report was comissioned by the NRCC member Export Credit Norway.

Corona crisis and oil price fall hit Norwegian export industries hard. The new report by Menon Economics estimates that the consequences can be serious and lasting for the export industry - especially for the maritime industry and the oil service industry.

Read more and download the report (in Norwegian only).

 

 

 

 

 

 

 

 

About.

The aim of the NRCC is to stimulate and improve business relations between Norwegian and Russian companies regarding import, export, shipping, business development, tourism or investment activities. More...

Contact.

Strandveien 50
1366 Lysaker, Norway

Phone: (+47) 21 01 57 50

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Connect!

Connect with NRCC.

ChamberWatch.

Please sign up for the latest news about the NRCC.

Utviklet av www.viis.no